Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T20:07:15+01:00
Społeczne np :
- duże koszty świadczen socjalnych
- obawa ludzka przed utratą pracy
- różne niepożądane zjawiska np: przestępczość czy alkoholizm
Gospodarcze :
- Zdecydowane pogorszenie sytuacji materialnej bezrobotnych i ich rodzin
- Pogarszający się stan państwowego budżetu poprzez różne wydatki na zasiłki rodzinne czy też zatrudnianie dużej liczby urzędników.

Bezrobocie ukryte - Jest to jakaś tam liczba osób , które nie moga być zarejestrowane jako te bezrobotne,ale również gdy produkcja nie zwiększa się , nawet wtedy gdy podnoszona jest liczba pracowników.Ten typ bezrobocia najczęściej występuje w rolnictwie.
Mysle że w jakimś stopniu pomogłem, Pozdro :)
1 5 1