Odpowiedzi

2010-03-12T21:22:05+01:00
Komputery telewizję Gwiazdy (Sława)
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T21:23:34+01:00
Wedługg Biblii, to przedmiot kultu.Odpowiednik dzisiejszego idola.Może być nim każdy.

- rodzice
- nauczyciele
- kolega
- aktor
- piosenkarka
- sąsiadka
- przyjaciółka
- ciocia
2010-03-12T21:29:23+01:00
Złoty cielec (książk.) `z niechęcią o dobrach materialnych, pieniądzach; symbol bogactwa` ○ Podobno "pieniądze szczęścia nie dają", a jednak złoty cielec otaczany jest od wieków wielką czcią. ○ Aż do końca swej kadencji (do roku 1972) trwał w uporze, grzmiał i ostrzegał, czym grozi zaprzedanie ruchu olimpijskiego złotemu cielcowi. Utrzymywał rygorystyczny zakaz reklamy czegokolwiek podczas igrzysk ○ I właśnie rolą Kościoła jest walka o godność życia, o moralność rodziny, o prymat prawa moralnego. Musimy walczyć ze współczesnym bałwochwalczym kultem złotego cielca. Złoty cielec to posąg pogański bóstwa w postaci byka. Posąg ten został odlany na prośbę Izraelczyków, którzy nie mogąc się doczekać zejścia Mojżesza z góry Synaj, wrócili do pogańskich zwyczajów i składali cielcowi ofiary. Gdy Mojżesz wrócił i to zobaczył, potłukł tablice z Dziesięciorgiem Przykazań, a cielca spalił. Wydarzenia te opisano w Biblii, w Księdze Wyjścia (Wj 32,1-35).