Odpowiedzi

2010-03-10T16:00:49+01:00
Obecnie to bardziej złożony mechanizm, ponieważ w proszkach do prania jest mnóstwo rożnych składników o przeróżnym działaniu, natomiast jeśli rozważalibyśmy tylko cząsteczki mydła i brudu, to trzeba wiedzieć, że cząsteczki mydła maja dwie końcówki: jedna - hydrofilowa czyli taka, która "lubi" się z wodą i rozpuszcza się w niej i druga, która łączy się z tłuszczami (brudem). Jeśli więc cząsteczki mydła otoczą cząsteczkę brudu, to ich drugi koniec będzie "zanurzony" w wodzie i będzie powodował, iż taka duża "kula z igłami" jak kasztan w łupince będzie mogła się "rozpuścić" w wodzie i z woda być wypłukana. Jest wiele rysunków opisujących to zjawisko, w każdym podręczniku.

Mycie i pranie

Zagadnienie mycia i prania obejmuje parę oddzielnych problemów:
Usunięcie twardości wody. Robi się to poprzez dodanie soli takich jak Na2CO3, które wytrącają (usuwają) jony wapnia i magnezu powodujące iż woda jest twarda. Twardość wody można też usunąć dodając fosforany, ale ponieważ te związki są szkodliwe dla naszego środowiska naturalnego, obecnie zaniechano ich stosowania. W proszkach w tym celu stosuje się też związki kompleksujące jony Ca(2+) i Mg(2+). Kompleksowanie polega na utworzeniu trwałych rozpuszczalnych związków z tymi właśnie jonami.
Usuwanie brudu z tkanin czy materiałów przy pomocy
mydeł lub detergentów: Wiążą one cząsteczki brudu i są rozpuszczalne w wodzie, ponieważ mają dwa istotnie elementy: część hydrofilowa (ułatwiająca rozpuszczanie w wodzie) i hydrofobowa, która pozwala na wiązanie się z brudem. Detergenty, to substancje syntetyczne, mające tę przewagę nad mydłami, że są duża bardziej skuteczne i nie tworzą nierozpuszczalnych soli z jonami wapnia i magnezu, ale również zmiękczają wodę.
Środki czyszczące i piorące zawierają jeszcze wiele innych związków, np. wybielacze (optyczne i enzymatyczne), środki zapachowe.
2 2 2