1) W okręgu poprowadzono dwie cięciwy AB i CD,które przecięły się w punkcie E.Wiedząc,że |AE|=9cm, |EB|=4cm i |CE|=3cm, oblicz |ED|.


2) W trójkącie równoramiennym podstawa ma długość 30cm, a ramię 25cm.Środek podstawy tego trójkąta jest środkiem okręgu stycznego do ramion trójkąta.Oblicz długość promienia tego okręgu.

1

Odpowiedzi

2009-10-23T11:53:41+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Zad.1AE:CE=ED:EB CZYLI 9:3=x:4 :-znaczy ma sie taj,jak i teraz 3x=4 razy 9 czyli x=12cm zad.2 oblicz wysokosc trójkata z pitagorasa h²=25²-15²=625-225=400 czyli h=20 promien kołajest wysokoscia połowy naszego duzego trójkata liczymy pole połowy trójkata p=½×a×r p=½×25×r=150 czyli r okregu =12cm skąd się wzięło te 150-otóż pole trójkąta =½×20×15=150 bo pole trójkąta prostokatnego tez mozna obliczyc z przyprostokatnych
11 3 11