Odpowiedzi

2010-03-10T15:38:47+01:00
Jan Kowalski Warszawa,26.042001r.
ul. Marszałkowska 15
00-545 Warszawa
Tel 111-55-889
ŻYCIORYS
Ja, Jan Kowalski urodziłem się 29 maja 1850 r w Warszawie jako obywatel polski Rodzice moi. Stefan i Maria Kowalscy byli nauczycielami. W roku 1964 ukończyłem szkołę podstawową i rozpocząłem naukę w liceum ogólnokształcącym. Po maturze - w roku 1968 zostałem studentem w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia ukończyłem z wyróżnieniem w roku 1972 i zacząłem pracę w tymże instytucie w charakterze asystenta.

Moje zainteresowania naukowe dotyczą filozofii neopozytywistycznej. której poświęciłem swoją pracę magisterską, za którą otrzymałem wyróżnienie (1972), a następnie doktorską (1976). Moim promotorem był profesor Jan Nowak W trakcie przygotowywania doktoratu odbytem staż zagraniczny w Cambridge, gdzie także doskonaliłem znajomość języka angielskiego (znam biegle również język niemiecki). W roku 1980 uzyskałem stopień doktora habilitowanego. Pracę zawodową kontynuowałem na uniwersytecie Warszawskim, biorąc czynny udział w życiu naukowym i dydaktycznym uczelni, a także pełniąc funkcje kierownika zakładu oraz prodziekana. W 1989 roku otrzymałem Nagrodę Ministra edukacji Narodowej.

W roku 1975 zawarłem związek małżeński z Anną Nowak Mam dwoje dzieci.
Jan Kowalski

2010-03-10T15:46:14+01:00
Julia Opole23.03.2010r. Kowalska
ul.Kwiatowa 35/4
74-800 Opole
Tel.kom: 0123456789ŻYCIORYS
Urodziłam się 12 listopada 1990r. w Zielonej Górze, mam starszego brata Marcina oraz dwie siostry Jagode i Martę. Mój tato jest właścicielem firmy Usługowo-budowlanej, a mama pracuje w Salonie Kosmetycznym "Greg".
Od 2003r. uczęszczałam do Publicznego Gimnazjum nr.1 w Opolu. Szkołę ukończyłam w roku 2006.
W latach 2007-2009 ukończyłam I Liceum Ogólnokształcące nr.1 w Opolu .
Moje dodatkowe umiejętności to ukończony kurs Kosmetyczny i Fryzjerski.
Interesuję się komputerami, muzyką, filmami, sztuką,kinem, kulturą, tańcem.

Powinno być dobrze bo podobnie miałam jak potrzebowałam do szkoły i pisałam a dostałam 5. Oczywiście zmieniłam lata, dane itp ;) wystarczy teraz odpowiednio wstawić swoje dane i gotowe :) mam nadzieje że pomogłam :) pozdrawiam