1. Do naczynia zawierającego m1=1kg wody o temperaturze t1=90C wlano m2=2kg wody chłodniejszej, wskutek czego temperatura spadła do t2=60C. Jaką temperaturę miała chłodniejsza woda?

2. W miedzianym naczyniu o masie m1=1kg znajduje się 5l wody o temperaturze t1=30C. Jaką ilość ciepła należy dostarczyć do naczynia aby woda osiągneła temperaturę t2=90C. Ciepło właściwe Cw=4,2×10³J/kg×J, Ciepło właściwe Cw=400J/kg×k, Gęstość wody g=10³kg/m².

BARDZO PROSZĘ O ODPISANIE NA MOJEGO UŻYTKOWNIKA ALE I NA E-MAILA [email protected] Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE

1

Odpowiedzi

2009-10-23T20:09:59+02:00
1.
Q₁=Q₂ ciepło oddane=ciepło pobrane
Q₁=m₁cΔt₁ ciepło oddane przez wodę gorącą
Q₂=m₂cΔt₂ ciepło pobrane przez wodę zimną
m₁Δt₁=m₂Δt₂
Δt₁=90-60=30⁰C
Δt₂=m₁Δt₁/m₂
Δt₂=1kg×30⁰C/2kg
Δt₂=15⁰C
Δt₂=60-15=45⁰C
zad.2
Q=Q₁+Q₂ bilans cieplny
Q₁=m₁c₁Δt-ciepło pobrane przez naczynie
Q₁=1kg×400 J/kg•⁰C×60⁰C
Q₁=24000J=24kJ
Q₂=m₂c₂Δt ciepło pobrane przez wodę
m₂=dV
V=5l=5dm³=0,005m³
m₂=1000 kg/m3×0,005m³=5kg
Q₂=5kg×4200J/kg•⁰C×60⁰C
Q₂=1260kJ
Q=1284kJ