Odpowiedzi

2010-03-10T15:45:49+01:00
Samożywność to zdolność organizmów do wytwarzania materii organicznej z substancji nieorganicznych. Organizmy samożywne (autotrofy) dzielą się na chemoautotrofy (np. bakterie nitryfikacyjne) i fotoautotrofy (te drugie wytwarzają pożywienie w procesie fotosyntezy, np. rośliny).
Cudzożywność jest to pobieranie gotowego pokarmu z zewnątrz.