Zadanie1
oblicz iloczyn liczb -2,8 i 0,2 ,
zadanie2
liczbe -35,7 zmniejsz o 2,5 a nastepnie wynik podziel przez -2 .podaj otrzymaną liczbe
Zadanie 3
x:(-4,2)=2
Zadanie 4
Średnia tempetayuty trzech dni tygodnia wynosi -4stopnie C.W poniedziałek odnotowano -3stopnie C we wtorek -2stopnie C,jaka temperatura była w środe?

3

Odpowiedzi

2010-03-10T15:47:00+01:00
Zad. 1
-0,56
zad.2
(-35,7-2,5):(-2)=-38,2:(-2)=19,1
zad.3
x:(-4,2)=2
x=2+4,2
x=6,2

Mam nadzieję że pomogłam ;D
2010-03-10T15:48:15+01:00
Zadanie1
oblicz iloczyn liczb -2,8 i 0,2

-2*8*0,2=-3,2

zadanie2
liczbe -35,7 zmniejsz o 2,5 a nastepnie wynik podziel przez -2 .podaj otrzymaną liczbe

-35,7-2,5=-38,2
-38,2:(-2)=19,1

Zadanie 3
x:(-4,2)=2|*(-4,2)
x=-8,4

Zadanie 4
Średnia tempetayuty trzech dni tygodnia wynosi -4stopnie C.W poniedziałek odnotowano -3stopnie C we wtorek -2stopnie C,jaka temperatura
była w środe?
[(-3)*(-2)*x]:3=-4
-6x:3=-4
-2x=-4|:(-2)
x=2
2010-03-10T15:48:20+01:00
Zad 1
-2,8x0,2=-0.56
Zad2
(-35,7-2,5)/-2=19.1
Zad3
Tego to nie wiem
Zad4
Tego też nie wiem