Odpowiedzi

2009-10-23T20:09:00+02:00
Hałas urządzeń wywabia z okolicy miejscowe zwierzęta.
Spaliny urządzeń spalinowych psuja naturalną osłonę ziemi oraz wspomagają powstawanie chmur.
Wyżucanie roznych odpadkow bez wczesniejszej segragacji zagraza ziemi skaza oraz zatruciem gleby.
Wyrzucanie baterii razem z innymi odpadkami nieodwracalnie zautruwa środowisko naturalne(woda,las,gleba)