Przyjeżda do ciebie kolega z Anglii. Na wieczór planujesz pójście z nim do kina, a następnie wizytę u przyjaciól.
Napisz krótką notatkę w której;
- zaprosisz go do kina
- krótko opiszesz film
-wspomnisz owizycie planowanej po kinie
-podasz, gdzie i kiedy proponujesz się spotkać
proszę terz przetumaczenie po polsku

1

Odpowiedzi

2010-03-10T16:21:28+01:00
Hello Peter
I writing to you because i must go out to my grandmother.
How about going to the cenema today afternoon? I would like to go with you:)
The film is about Sandra, Her life is very funny. She is a student. At summer she go to her friend on the country. There she meet handsom boy and she fall in love. And after cenema I'm going to go to my best friend and I will go there with you. I'll be weating between bank and post office on the Melllor Street ;) at 7 o'clock. See you leater :)
Kasia
Pisze do Ciebie ponieważ muszę wyjść do babci. Co powiesz na wypad do kina po południu? chciałą bym pójść z Tobą. Film jest o Sandrze. Jej życie jest bardzo zabawne. Jest studentką. W lecie jedzie do koleżanki na wieś. Tam poznaje przystojnego chłopaka i zakochuje się. Po kinie mam zamiar odwiedzić moja najlepszą koleżankę i zabiorę Cię ze sobą. Będę czekać pomiędzy banliem i pocztą na ulicy melllor o 7. Do zobaczenia pożniej