Proszę o szybką pomoc :
1. W graniastosłupie prawidłowym trójątnym wysokość jest równa 7 cm, a wysokość podstawy wynosi 2 pierwiastki z trzech . Oblicz objętość tego graniastosłupa . Wynik ma wyjść : 28 pierwiastki z trzech cm sz.
2.Podstawą graniastosłupa jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 6 cm i 8 cm . Oblicz pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jeżli jego objętość jest równa 240 cm sześćiennych .Jeżeli umiesz tylko 1 zadanie to napisz i to ...

2

Odpowiedzi

2010-03-10T16:10:20+01:00
V- pierwiastek
h= a v-3
------ = a=4
2

V=PpH= 1/2 ahH = 8 v- 3*7= 56 v- 3

b) pole podstawy- 1/2*6*6= 18cmkwadratowych
18 *2 =36cm kwadratowych
...
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:18:06+01:00
Zad 1
w podstawie jest trójkąt równoboczny o wysokości 2√3
a - krawędź podstawy
a√3/2 - wysokość trójkąta równobocznego = 2√3
a√3/2 = 2√3
a√3 = 4√3
a = 4 cm
Pp - pole podstawy = a razy 2√3 dzielone przez 2 = 8√3/2 = 4√3 cm²
V - objętość graniastosłupa = Pph = 4√3 razy 7 = 28√3 cm³
zad 2
a - przyprostokątna = 6 cm
b - przyprostokątna = 8 cm
Pp - pole podstawy = 6 razy 8/2 = 6 razy 4 = 24 cm²
h - wysokość graniastosłupa = V/Pp = 240/24 = 10 cm
c - przeciwprostokątna podstawy
c² = a² + b² = 36 + 64 = 100
c = √100 = 10 cm
Pc - pole powierzchni calkowitej = 2Pp + ah + bh + ch =2 razy 24 + 6 razy 10 + 8 razy 10 + 10 razy 10 = 48 + 60 + 80 + 100 = 288 cm²