Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:00:39+01:00
-6xyz * (-0.4xy²z)=2,4x²y³z²
-1½x³y * 0.6xz²=-0,9x⁴yz²
²/₇ xy²z³ * 2⅔ x²y=16/21x³y³z³
₆/₁₁x³y³z * (-⁵/₃yz²)=-10/11x³y⁴z³