Proszę o pomoc. ;(
1.
Agata jest o 5 lat starsza od swoich braci bliźniaków. Wszyscy troje razem mają 29 lat. Ile lat ma kazde z nich.?

2.
Zmieszano dwa gatunki cukierków czekladowych : po 14 zł za kilogram oraz po 18zł za kilogram i otrzymano 10 kilogramów mieszanki, której jeden kilogram kosztuje 15zł. Ile kilogramów cukierków każdego gatunku weszło w skład mieszanki.?

3.
Pani Joanna ma 32 lata, a jej córka 8 lat. Za ile lat pani Joanna będzie trzy razy starsza od swojej córki.?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:58:44+01:00
2.
x-ilość cukierków po 14 zł
10 - x ilość cukierków po 18 zł
14*x+18*(10-x)=10*15
14+180-18x=150
(-4x)=-30 /(-4)
x=7,5
cukierków po 14 zł było 7,5 kg
a po 18 zł było 2,5 kg

3.x - za tyle lat matka będzie 3 razy starsza od córki

32+x = 3 * (8+x)
32 + x = 24 + 3x
32 - 24 = 3x - x
8 = 2x
x = 4

Odp.: Za cztery lata.

1.x- wiek brata1
x- wiek brata 2
x+5 - wiek Agaty

x+x+x+5=29
3x+5=29 obustronnie odejmujemy 5
3x=24 obustronnie dzielimy przez 3
x=8

Bliźniaki mają po 8 lat, a Agata 13.
2010-03-10T16:20:08+01:00
1. x-wiek jednego bliźniaka
x+5-wiek Agaty
2x+x+5=29
3x+5=29/-5
3x=24/÷3
x=8
x+5=8+5=13
odp.Każdy z bliźniaków ma po 8 lat, a Agata ma 13 lat.
2.x-ilość cukierków pierwszego gatunku
y-ilość cukierków drugiego gatunku
{14x+18y=150
{10=x+y/-y
{14x+18y=150
{x=10-y
{14*(10-y)+18y=150
{x=10-y
{140-4y+18y=150
{x=10-y
{4y=10/÷4
{x=10-y
{y=2,5
{x=10-2,5
{y=2,5
{x=7,5
odp.w skład tej mieszanki weszło 2,5kg cukierków pierwszego gatunku i 7,5kg cukierków drugiego gatunku.
3. x-dodane lata
32+x=(8+x)*3
32+x=24+3x/-x
32=24+2x/-24
2x=8/÷2
x=4
odp. Za 4 lata pani Joanna będzie trzy razy starsza od swojej córki.