Odpowiedzi

2010-03-10T16:08:52+01:00
Yestaerday my friend made many interesting things. She wrote very unusual story about girl from New york. She has also been to the cinema on film Dear John and draw beautiful self-portrait.

Wczoraj moja koleżanka robiła mnóstwo ciekawych rzeczy. Napisałam niezwykałą histoirię o dziwczynie z Nowego Jorku. Ona była także w kinie na filmie Wciąż ją kocham i narysowała piękny autoportret.
2010-03-10T16:21:33+01:00
My firend read ver interesting book and write to me an e-mail about her holidays.