Zadanie 2. Oblicz długość przekątnej kwadratu o boku 4.
a)Jaką długość ma przekątna prostokąta o bokach 5 i 10?
b)Oblicz długość boku rombu o przekątnych długości 10 i 6.
Zadanie 3. Lustro ma wymiary 2,2 m x 2,2 m.Czy można je przenieść przez drzwi o wymiarach 1 m x 2 m?
Zadanie 4.Oblicz pole prostokąta,którego przekątna ma długość 7 cm,a jeden z boków ma długość 3 pierwiastki z 2 cm.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:00:42+01:00
2. 4√2
b)
5²+10²=x²
25+100=x²
125=x²
x=√125