Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T15:58:01+01:00
Pole sześcianu = 6 * a do kwadratu
P = 6 * (6*6)
P = 6 * 36 = 216
to jeden sześcian .
jest ich pięć , więc ;
216 * 5 = 1080
Pole wynosi 1080 cm.
2010-03-10T16:00:44+01:00
Pole całkowite = pole boczne + pole podstaw

Pole boczne = a * b
a = 6cm
b = 5 * 6cm
P = 6 * 30
P = 180
Pole boczne = 4 * 180 = 720

Pole podstawy = a * a
a = 6
P = 6 * 6
P = 36
Pole podstaw = 2 * 36 = 72

Pole całkowite = 720 + 72 = 792