Nazwy substratów i produktów twardnienia zaprawy gipsowej. (nie wzory, tylko nazwy!)
Jakiego koloru jest papierek zanurzony w roztworze otrzymanym w reakcji zobojętniania? O jakim odczynie barwa ta świadczy?

Napisz równanie reakcji węglanu wapnia z kwasem solnym i dokończ: jednym z produktów tej reakcji chemicznej jest kwas...., którego rozkład przedstawia równanie reakcji chemicznej: ............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T18:57:22+01:00
1.
gips palony + woda ---> zaprawa gipsowa (twardnieje pod wpływem wody)
(po lewej substraty po prawej produkty)

2.
żółtego; Ta barwa świadczy że roztwór ma obojętne Ph (7)

3.
CaCO₃+2HCl ---> H₂CO₃+CaCl₂

4.
Jednym z produktów tej reakcji chemicznej jest kwas węglowy, którego rozkład przedstawia równanie reakcji chemicznej: H₂CO₃--->CO₂ + H₂O

Proszę o naj :)


1 5 1