Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:41:46+01:00
Sejm zwołany w jesieni 1788 r. do Warszawy obradował do 1792 r. Zawiązał się w konferencję z marszałkami Stanisławem Małachowskim i Kazimierzem Nestorem Sapiehą.
Po rozpoczęciu obrad sejmowych nastąpiło obalenie Rady Nieustającej i ostateczne zerwanie z Rosją. W marcu 1790 r. podpisano sojusz prusko-polski. Odebrano hetmanom i Radzie Nieustającej władzę nad wojskiem powierzając ją Komisji Wojskowej. Przeprowadzono samosądy na zdrajcach, podjęto uchwałę zakazującą przyjmowania pieniędzy od obcych. Wprowadzono niezbędne reformy skarbowe - wystawienie jedynie 65 tys. armii. Między Polską a Prusami wystąpiły nieporozumienia na tle przynależności Gdańska i Torunia. W 1790 r. na mocy układu w Reichenbach Austria wycofała się z wojny tureckiej. Pokonana Szwecja zawarła pokój z Rosją, Prusy zerwały przymierze z polską jako bezwartościowe, powróciły do koncepcji rekompensat politycznych i terytorialnych kosztem Polski.
Sejmiki z 1790 r. zaakceptowały dotychczasowe reformy, pojawiła się nowa grupa posłów - światła i popierająca reformy szlachta. Sejmiki przyjęły zasadę zabierania głosu i głosowania na sejmikach wyłącznie przez szlachtę posesjonatów (posiadającą dobra ziemskie).
Sejm w podwojonym składzie przystąpił do dalszych obrad - 24 III 1791 r. uchwalił tzw. prawo o sejmikach, w którym powtórzono decyzje zapadłe na sejmikach z 1790 r. ;18 kwietnia 1791 r. prawo o miastach królewskich - mieszczanie otrzymali nietykalność osobistą, prawo do posiadania dóbr ziemskich, dostęp do urzędów i godności, miasta otrzymały samorząd miejski, 24 plenipotentów - pełnomocników miejskich - prawo zasiadania na sejmach, jako doradcy w sprawach miejskich, ułatwiono nobilitację, szlachta otrzymała możliwość zajmowania się handlem i obejmowania urzędów miejskich bez obaw o utratę przywilejów. Ustawa o miastach królewskich jak i ustawa o sejmikach stały się częścią składową tekstu Konstytucji 3 maja.
Kompetencje sejmu: uchwalanie prawa, nakładanie podatków, kontrolowanie innych władz i instytucji. Sejmiki wybierały posłów, których nie krępowały instrukcje poselskie.Konstytucja wprowadziła w Rzeczypospolitej dziedziczność tronu - zniesienie wolnej elekcji.
Władza wykonawcza - król i Straż Praw ( rząd), w skład której wchodzili :prymas, pięciu ministrów, pełnoletni następca tronu bez prawa głosu, marszałek sejmu.
Król zgodnie z konstytucją powoływał ministrów pod kontrolą sejmu, musieli każde swoje rozporządzenie własnoręcznie podpisywać - odpowiedzialność przed sejmem. Sądownictwo, szczególnie miejskie, zostało usprawnione. Podobnie jak komisje i urzędy, sądy były organami kolegialnymi. Sądownictwo szlacheckie zostało poddane sądom ziemiańskim. Ministrowie i wyżsi urzędnicy odpowiadali przed specjalnym sądem sejmowym. Uchwalenie Konstytucji 3 maja otwiera w Rzeczypospolitej okres monarchii konstytucyjnej.