Wyjaśniej te definicje.
1.Co to jest magnes?
2.Wymień rodzaje magnesów.
3.Jak wyglądają linie pola magnetycznego wokół magnesu.
4.Wzajemne oddziaływanie biegunów magnetycznych.
5.Pole magnetyczne wokół przewodnika z prądem i zwojnicą.
6.Siła elektrodynamiczna ( Definicja i wzór)
7.Indukcja elektrodynamiczna.
8.Zastosowanie indukcji (prądnica i transformator)
9.Z czego jest zbudowana i do czego wykożystana jest prądnica?
10.Z czego jest zbudowany i do czego wykożystywany jest transformator.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:20:22+01:00
1.ciało wykonane z materiału ferromagnetycznego o właściwościach magnetycznie twardych
2.plastyczne, twarde, ceramiczne.
3. w załączniku.
4. siła wzajemnego oddziaływania dwóch punktowych ładunków elektrycznych jest wprost proporcjonalna do iloczynu tych ładunków i odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi.
5.http://sciaga.onet.pl/_i/fizyka_sciaga/fizyka_64.jpg
6. na umieszczony w polu magnetycznym przewodnik, przez który płynie prąd elektryczny, działa siła elektrodynamiczna. siła ta ma największą wartość, gdy przewodnik zjest ustawiony prostopadle do linii pola magnetycznego, gdy jest ustawiony równolegle ta siła jest równa zeru.
7.zjawisko powstania prądu indukcyjnego ma miejsce w zamkniętym obwodzie w którym pole magnetyczne ulega zmianie.
9. prądnicą prądu przemiennego nazywamy urządzenie które energię mechaniczną zmienia na energię elektryczną.
10. transformator składa się z rdzenia z miękkiej stali na którym umieszczone są dwa uzwojenia (pierwotne i wtórne).
1 5 1