Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-03-10T19:22:08+01:00
"Mazurek Dąbrowskiego" powstał w bardzo trudnym dla Polski momencie. III rozbiór Polski, masowe emigracje rodaków, upadek powstania kościuszkowskiego - wszystko to spowodowało, że pieśń przekroczyła granice kraju i uległa niewielkim zmianom. Za hymn narodowy "Mazurek Dąbrowskiego" uznano go tuż po wybuchu powstania listopadowego. Od roku 1863 po dzisiejsze czasy mocno zakorzeniony w sercach Polaków przypomina o zamierzchłej historii i ważnych chwilach, które miały wielki wpływ na rozwój naszego kraju.
"Mazurek Dąbrowskiego" jest pieśnią patriotyczną, która obok flagi i godła stanowi najważniejszy symbol państwowy. Przez wieki wyrażał bunt narodu Polskiego przeciwko niewoli i uciskaniu, ukazywał bohaterskie czyny między innymi Czarneckiego. Zagrzewał do walki, wyzwalał narodowe przywiązanie i przypominał, że jako całość jesteśmy zdolni pokonać wszelkie przeciwności. Pieśń ta zmieniła pojmowanie przez Polaków pojęcia narodu, która do tej pory był tylko państwem, a dzięki Mazurkowi stał się ideą wyższą, łącząc Polaków na całym świecie.
1 1 1