Wodór reaguje z różnymi substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznym wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty i produkty.
Substraty : siarka,chlor,azot,fosfor,tlen, tlenek miedzi (II),sód,wapń.
Produkty : miedź,woda,wodorek wapnia,amoniak,siarkowodór,wodorek sodu,woda,chlorowodór,fosforowodór.

pomoże ktoś?

1

Odpowiedzi

2009-10-23T15:35:14+02:00
1. reakcja siarki z wodorem daje siarkowodór
2. reakcja chloru z wodorem daje chlorowodór
3. reakcja azotu z wodorem daje amoniak
4. reakcja fosforu z wodorem daje fosforowodór
5. reakcja tlenu z wodorem daje wodę
7.reakcja tlenku miedzi (II) z wodorem daje miedź
8. reakcja sodu z wodorem daje wodorek sodu
9. reakcja wapnia z wodorem daje wodorek wapnia
1 5 1