Wielomian W dany jest wzorem W(x)=xdo 3+ax do 2-4x+b
A)wyznacz a,b oraz c tak aby wielomian W był równy wielomianowi P, gdy wielomian P(x)=xdo3+(2a+3)xdo2+(a+b+c)x-1
B) dla a=3 i b=0 zapisz wielomian W w postaci iloczynu trzech wielomianów stopnia pierwszego

1

Odpowiedzi

2009-10-23T14:17:12+02:00