Ułóż po dwa zdania z każdą nazwą państwa. w jednym z nich powinna wystąpić ona w miejscowniku, a w drugim- w dopełniaczu

Połącz ze sobą zdania dotyczące jednego kraju, używając odpowiednich spójników i zaimków

Państwa:Niemcy Czechy Słowacja Ukraina Białoruś Litwa Austria Chorwacja Węgry włochy

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:31:57+01:00
Niemcy - Niemcy są pięknym krajem. Nie byłem w Niemcach. Połączenie: Niemcy są pięknym krajem, lecz nie byłem w tym kraju.
Czechy - Czechy są dużym państwem. Nie wiem kto jest prezydentem Czech.
Połączenie: Czechy są dużym państwem, lecz nie wiem kto jest prezydentem.
Słowacja: Słowacja leży na południe od Polski. Mój kolega był w Słowacji.
Połączenie: Słowacja leży na południe od Polski, mój kolega tam był.
Ukraina: Ukraina jest piękna. Mój tata nie chce jechać do Ukrainy.
Połączenie: Ukraina jest piękna, lecz mój tata nie chce tam jechać.
Białoruś: Moja klasa wie gdzie jest Białoruś. Nikt nie wie jakie są miasta w Białorusi.
Połączenie; Moja klasa wie gdzie jest Białoruś, lecz nikt nie wie jakie są miasta w tym kraju.
Litwa: Litwa jest małym państwem. Klasa chce jechać do Litwy.
Połączenie:Litwa jest małym państwem, więc klasa chce tam jechać.
Chorwacja: Nic nie wiem o Chorwacji. Nie wiem gdzie leży Chorwacja.
Połączenie: Nic nie wiem o Chorwacji, ani nie wiem gdzie leży.
Austria: W Austrii jest skate park. Dziecko wie gdzie jest Austria.
Połączenie: W Austrii jest skate park, lecz dziecko wie gdzie jest to państwo.
Węgry: Nie chce jechać do Węgier. Węgry są starym państwem.
Połączenie:Nie chce jechać do Węgier, bo są starym państwem.
Włochy: Włochy są w kształcie buta. Każdy chce jechać Włoch.
Połączenie: Włochy są w kształcie buta, dlatego każdy chce jechać Włoch.
19 3 19