1.Ile waży drewniany kij do miotły, który ma kształt walca o wysokości 120 cm i średnicy podstawy 2,4cm? (1 cm sześcienny drewna, z którego wykonany jest kij waży 0,5 g).
2.Ile waży 30 m miedzianego drutu o średnicy przekroju 2mm?( 1 m sześcienny miedzi waży 8,96 g ).
3.Stalowa rura ma średnice zewnętrzną równa 12 cm a średnicę wew. 8 cm. Ile waży 1 metr takiej rury?( 1 cm sześcienny stali waży 7,8 g ).
4.Ołówek ma długość 16 cm a średnica grafitu wynosi 2 mm. Ile waży grafit w ołówku?(1 cm sześcienny grafitu waży 2,3 g ).

1

Odpowiedzi

2010-03-10T16:27:23+01:00
Zad1
h-wysokości=120cm
a-średnica podstawy=2,4cm


V=II razy r kwadrat razy h 1cm3=0,5g
v=542.592 542.592 razy 0,5 =271,296g
ok 1kg
odp.miotła waży ok 1 kg

2.
H = 30 m = 3 000 cm d = 2 mm
r = 1 mm = 0,1 cm 1 cm³ - 8,96 g π = 3,14
V = 3,14 * 0,01 * 3 000 = 94,2 (cm³)
94,2 * 8,96 = 844,032 (g)

3.
H = 1 m = 100 cm d₁ = 12 cm d₂ = 8 cm
1 cm³ - 7,8 g r₁ = 6 cm r₂ = 4 cm
π = 3,14
V = 3,14 * 36 * 100 - 3,14 * 16 * 100 = 11 304 - 5 024 = 6 280 (cm³)
6 280 * 7,8 = 48 984 (g)

4.
Średnica ma 2mm, więc promień r=1mm=0,1cm
Objętość grafitu: V=PI*r^2*h=3,14*(0,1)^2*16=3,14*0,01*16=0,5024 cm3
grafit waży: 2,3*0,5024=1,15552 g (w przyblż 1,16g)
11 3 11