2.Ułóż zdania przeczące
A)I had a skoua
B)Kate sang a song

4.Ułóż pytania
A)They/watch the sports programe?
B)Jerry/ go to bed early?
C)She/ Come to the party?
D)The film/ Finish late?
E)You/ Listen to the music

10.połącz
1)what was A)meet
2)where did they B)go awal from the city?
3)Why did he C)Her family name?
4)Hao many children did they D)born?
5)When eas he E) have?

12.Z zożuconych wyrazów ułóż pytania
You/where/go/did
Stay/long/how/they/did
To/who/you/go/did
She/why/did/run
Was/he/where

14.Popraw błędy
1)He were a spy in the war
2)They builded a house
3)I tried speak nch
4)He did died at the ageot thirt


Potrzebuję zadań na teraz nie muszą być wszystkie jak ktoś nie da rady tylko żeby zadania się nie powtarzały z innymi rozwiązaniami.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T16:40:52+01:00
2.
A)I had a skoua - I didn't have a skoua
B)Kate sang a song - Kate didn't sing a song

4.
A)They/watch the sports programe? - Did they watch the sports programe?
B)Jerry/ go to bed early? - Did Jerry go to bed early?
C)She/ Come to the party? - Did she come to the party?
D)The film/ Finish late? - Did the film finish late?
E)You/ Listen to the music - Did you listen to the music

10.połącz
1)what was C)Her family name?
2)where did they A)meet
3)Why did he B)go away from the city?
4)How many children did they E) have?
5)When was he D)born

12.
You/where/go/did - where did you go?
Stay/long/how/they/did - how long did they stay?
To/who/you/go/did - who did you go to?
She/why/did/run - Why did she run?
Was/he/where - where was he?

14.Popraw błędy
1)He was a spy in the war
2)They built a house
3)I tried to speak nch
4)He died at the age of thirt
1 5 1