Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:04:50+01:00
Naszej- zaimek dzierżawczy, l.mn, r. niemęskoosobowy, celownik

szkole- rzeczownik,l. poj., r. ż, celownik

odbyły się - czasowik, l mn., rż, czas przeszły dokonany

zawody- rzeczownik, l. mn., r. niemęskoosobowy, mianownik

sportowe- przymiotnik, l mn, r.ż., mianownik

przed- przyimek

miesiącem- rzeczownik, l. poj. r. m, miejscownik

moj- zaimek dzierżawczy, l. poj, r.m, mianownik

kolega- rzeczownik, l. poj, r.m, mianownik

zdobyl- czasownik,l.poj, r. m., czas przeszły dokonany

drugie- liczebnik l.poj, r. nijaki, biernik

miejsce- rzeczownik, l.poj, r. nijaki, biernik

tenisa- rzeczownik, l, poj, r. m., dopełniacz

stolowego- przymiotnik, l, poj, r. m., dopełniacz
Mam nadzieję, że pomogłem :)