Zad1
spośrud liczb 450,765,104,3300,8888,5500,123 456 000,66.
wypisz liczby podzielne przez;
2
5
10
100
zad2W okienko wpisz taką cyfrę,abt utworzona liczba była podzielna
a)PRZEZ 2; 653[] 1111[] 54[]4 77[]3
B)przez 10; 1037[] 556[]0 672[]
c)przez 5; 122[] 30[]4 26[]0
d)przez 100;34[]10 9860[] 648[]0

zad3
Zcyfr 0,0,2,4,7,8 utwórz cztery liczby podzielne przez 100.
....................................................................
zad4
wypisz 5 kolejnych wielokrotności liczby 25 większe od 30.
....................................................................

zad5
Dane są cyfry 0,0,1,2,5,6,7.Utwórz 3 liczby trzycyfrowe podzielne przez 25.
.........................................................................

zad6
Do każdej z podanych liczb dodaj taką najmniejszą liczbę,aby otrzymać liczbę podzielną przez 25;
a) 92+[ ]
b) 112+[ ]
c)250+[ ]
d)280+[ ]

3

Odpowiedzi

2010-03-10T16:43:00+01:00
1.przez 2:
450,104,3300,8888,5500,456,000,66
przez5:
450,765,3300,5500,405,000
przez 10:
450,3300,5500
przez 100
3300,5500

2.przez 2:
6532,11112,5424,
przez10
10370,55600,6720
przez5
1225,2600
przez100
34010,98600,64800
3.800,8200,2400,7800
4.
50,75,100,125,150,175
5.
500,675,125
6.
92+8=100/25=4
112+13=125/25=5
250+0=250/25=10
280+20=300/25=12

licze na naj
4 3 4
2010-03-10T17:05:27+01:00
Zad.1.
Dzielone przez 2 : 450,104,3300,8888,5500,456,66
Dzielone przez 5 : 450,765,3300,5500
Dzielone przez 10 :450,3300,5500,
Dzielone przez 100 : 3300,5500,
zad.2.
a) Dzielone przez 2 : 6530,11110,5444 ( ostatniego nie wiem )
b) Dzielone przez 10 : 10370,55650,6720
c) Dzielone przez 5 : 1225, ( tego nie wiem ),2650
d) Dzielone przez 100 : ( pierwszego nie wiem ),98600,64800
zad.3.
200,400,700,800
zad.4.
nie pamiętam już wielokrotności ale chyba ..
55,80,105,130,155
zad.5.
100,250,500
zad.6.
a) 92 + 8
b)112 + 13
c)250 + 0
d)280 + 20

Mam nadzieje że pomogłam :)
4 4 4
2010-03-10T17:23:38+01:00
1.)
przez 2 :
450 , 104 , 3300 , 8888 , 5500 , 123456000 , 66.
przez 5 :
450 , 765 , 3300 , 5500 , 123456000.
przez 10 :
450 , 3300 , 5500 , 123456000.
przez 100 :
3300 , 5500 , 123456000.

2.)
a) 6532 11112 5444 7738
b) 10370 55670 6720
c) 1225 3010 2650
d) 34810 98600 64800

3.)
200 , 400 , 700 , 800.

4.)
Wielokrotności 25 :
50 , 75 , 100 , 125 , 150 , ... .

5.)
100 , 125 , 150 , 175 , ... .

6.)
92 + 8 = 100
112 + 13 = 125
250 + 25 = 175 lub 250 + 0 = 250
280 + 20 = 300
2 5 2