Statek pasażerski pokonuje drogę

w dół rzeki między dwoma portami w czasie 2 godzin, a na drogę powrotną potrzebuje 2,5 godziny. Odleglość między portami wynosi 100 km. Oblicz szybkość
statku przyjmując za układ odniesienia a). wodę
b). ziemię
Oblicz też szybkość wody
względem brzegów.


Bardzo pilne. Prosze o rozwiazanie,!

1

Odpowiedzi

2009-10-24T00:24:36+02:00
Vs - prędkość statku
Vw - prędkość wody
Prędkość statku w dół rzeki V1 = s(droga)/t(czas) = 100/2 = 50 km/h
Prędkość statku w górę rzeki V2 = s/t = 100 / 2,5 = 40 km/h
Napisz dwa równania
Vs + Vw = 50
Vs - Vw = 40
dodaj stronami
Vs + Vs +Vw - Vw = 90
2Vs = 90
Vs = 45 km/h jest to prędkość statku

Jeżeli za pkt odniesienia przyjmiemy wodę ( pkt odniesienia jest nieruchomy )
to tak jakby statek płynął po jeziorze i jego prędkość wynosi Vs = 45 km/h
W przypadku , gdy pkt odniesienia jest ziemia to prędkość statku jest 50 km/h w dół rzeki i 40 km/h w górę rzeki
3 4 3