1. Ile to jest? Zapisz cyframi.

a) hundertsieben
b) zweihundertsiebzig
c) vierhundertfunfzehn
d) siebenhundertachtundneunzig
e) neunhundertneun
f) dreitausendvierzehn
g)dreizehntausendvierzig
h) eintausendhundertelf

2. Napisz słownie następujące liczebniki.

a) 101
b) 206
c) 415
d) 871
e) 999
f) 1030
g) 1575
h) 9000


2

Odpowiedzi

2010-03-10T16:24:37+01:00
A. 107 b.270 c. 415 d. 798 e.909 f. 3040 h.1111
2. a) hundertein b. zweihundertsechs c. vierhundertfunfzehn d. achthunderteiunundsiebzig e. neunhundertneunundneunzig f. eintausenddreiBig g. eintausendfunfhundertfufnfundsiebzig h. neuntausend
7 4 7
2010-03-10T16:49:57+01:00
1.

a) 107
b) 270
c) 415
d) 789
e) 909
f) 3014
g) 3040
h) 1111

2.

a) hunderteins
b) zweihunderteins
c) vierhundertfünfzehn
d) achthunderteinundsiebzig
e) neunhundertneunundneunzig
f) eintausenddreißig
g) eintausendfünfhundertfünfundsiebzig
h) neuntausend

proszę ;-)
9 4 9