1.Kiedy wszedłem do kuchni babcia rozmawiała z mamą.
2.Kiedy złamałeś nogę ?
3.Spotkałam moich przyjaciół, podczas gdy czekałam na autobus.
4.Kiedy otworzyłem okno, padało.
5.Co ona robiła wczoraj o 7 ?
6.Niezapomniałam zrobić zakupów wczoraj.
7.W co on był ubrany kiedy go zobaczyłaś ?
8.Co dostałaś na urodziny ?
9.Ona nie prowadziła samochodu podczas gdy zdarzył się wypadek.
10..Ona pływała w morzy kiedy zobaczyła rekina.
11.Potrzebowałam kupić nową książkę do j. angielskiego.
12.Ona nie chciała pójść z nami na przyjęcie.
13.Czy pamiętałaś aby zamknąć drzwi ?
14.Czy widzieliście ją wczoraj wieczorem ?
15.To ciasto smakowała znakomicie.Proszę o przetłumaczenie.
Będą to zdania w Present/Past Continous Present/Past Simple.
Prosiła bym przy zdaniu napisać dlaczego akurat ten czas.

3

Odpowiedzi

2010-03-10T16:31:05+01:00
1 when I entered the kitchen the grandmother talked to the mum
2 when did you break your leg?
3 I met my friends, while I waited for the bus
4 When I opened a window, it rained
5What she did yesterday about 7 ?
6 I don't forget to do the shopping yesterday
7 What was he dressed in when you saw him?
8 What did you get for the birthday?
9 She didn't drive a car while an accident happened.
10 She swam in the sea when she saw the shark.
11 I needed to buy the new book to j. of English
12 She didn't want to go with us to the acceptance.
13 Did you remember to close the door?
14 Could you see her yesterday evening?
15 She tasted this cake superbly.
2010-03-10T16:34:44+01:00
1.When I walked into the kitchen talking to my mother's grandmother. - past continous
2.When I broke my leg?
3.I met my friends, while waiting for the bus. - continous.
4.When I opened the window, fell. - past simple.
5.what she did yesterday at 7? - present simple
6.I have not forgotten make purchases yesterday.
7.what he was wearing when you saw him?
8.what you got for your birthday?
9.She not lead car when the accident occurred.
10. She swam in the watershed when she saw a shark.
11.I needed buy a new book for English.
12.She did not want to come with us to receive.
13.whether remembered to close the door?
14.whether saw it last night?
15. tasted excellent.
  • ZuZX
  • Rozwiązujący
2010-03-10T16:35:59+01:00
1.I went to kitchen while my grandmother was talking with my mam.
(Czas przeszły Past Coutinious z Past simple - z dwoma sytuacjami, gdy jedna jest tłem {długa} a druga krótka)

2.When did you break your leg?
(Czas Past Simple - krótka czynnośc, która miała miejsce)

3.I met my friends when I waited for a bus.
(Jak w 1.)

4 When I opened window, was raining.
(Jak w 1.)

5.What was she doing yesterday at 7 o'clock ?
(Czas Past Countionious, bo była to czynnośc dłuższa robienia czegoś)

6.I didn't forget doing shop yesterday.
(Krótka czynność w czasie przeszłym)

7.W co on był ubrany kiedy go zobaczyłaś ?
What was he wearing when I saw him ?

8.Co dostałaś na urodziny ?
What did you got for birthday?
(Krótka czynność)

9.Ona nie prowadziła samochodu podczas gdy zdarzył się wypadek.
She wasn't driving car when hapened aciddent.
(Jak w 1.)

10..Ona pływała w morzy kiedy zobaczyła rekina.
She was smiming in the sea when she saw a shark.
(Jak w 1)

11.Potrzebowałam kupić nową książkę do j. angielskiego.
I needed buy new book for english language.
(Krótka czynnośc, która juz była)

12.Ona nie chciała pójść z nami na przyjęcie.
She didn't want go for party with him.
(Krótka czynność)

13.Czy pamiętałaś aby zamknąć drzwi ?
Did you remember to close a door?
(Kroótka czynność)

14.Czy widzieliście ją wczoraj wieczorem ?
Did we see her yesterday evning?
(Krótka czynność)

15.To ciasto smakowała znakomicie.
This cake was tasting cool.
(Dłuższa czynność w cz. przeszłym)