Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T22:47:57+01:00
A)
(x do kwadratu - 7) razy 2x =
2x³-14x =
2*(-½)³-14*(-½) =
2*(-⅛)+7 =
-¼+7 =
6,75 dla x= - jedna druga

2*3³-14*3 =
2*27-42 =
54-42 =
12 dla x=3

2*0,5³-14*0,5 =
2*0,125-7 =
0,25-7 =
6,75 dla x= 0,5b)
2a do sześcianu+ 3a do kwadratu - 5b do kwadratu + b =
2a³+3a²-5b²+b =
2*(-2)³+3*(-2)²-5*⅕²+⅕ =
2*(-8)+3*4-5*1/25+⅕ =
-16+12-⅕+⅕ =
-4