Odpowiedzi

2012-08-04T00:07:37+02:00

a)

 

2Al₂O₃ ⇒ 3O₂ + 4Al

dwie cząsteczki tlenku glinu w wyniku reakcji analizy rozkładają się na 3cząsteczki tlenu oraz 4atomy glinu

 

b)

 

2N₂ + 5O₂ ⇒ 2N₂O₅

Dwie cząsteczki azotu reagują z pięcioma cząsteczkami tlenu tworząc dwie cząsteczki tlenku azotu (V)

 

c)

 

3H₂ + Fe₂O₃ ⇒ 3H₂O + 2Fe

trzy cząsteczki wodoru reagują z cząsteczką tlenku żelaza (III) tworząc trzy cząsteczeki wody i 2 atomy żelaza

 

d)

 

2H₂O ⇒ 2H₂ + O₂

dwie cząsteczki wody w wyniku reakcji analizy rozkładają się na dwie cząsteczki wodoru i cząsteczkę tlenu

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)