Odpowiedzi

2010-03-10T16:33:20+01:00
Woda ciężka to woda, w której zamiast atomów protu znajdują się połączone z tlenem atomy deuteru. Różni się własnościami fizycznymi od zwykłej wody: gęstość w temperaturze 0oC wynosi 1,105, temperatura krzepnięcia 3,82oC, temperatura wrzenia 101,42oC; maksimum gęstości występuje w temperaturze 11,6oC. Otrzymywana przez elektrolizę zwykłej wody, w której znajduje się w niewielkich ilościach (1:6800). Prościej jest to tlenek deuteru. zamiast wodoru jak w normalniej wodzie jest deuter, czyli izotop wodoru.
Jest ona stosowana jako moderator w reaktorach atomowych, gdyż ma ona zdolność do spowalniania neutronów prędkich (zwykła woda też ma taką zdolność, ale zwykła woda pochłania przy tym sporo neutronów) i jest przy tym dość tania i łatwo dostępna. Oprócz tego woda deuterowana jest stosowana w chemii, jako jeden z rozpuszczalników stosowanych w analitycznej technice NMR oraz tanie źródło deuteru, przy badaniu mechanizmów reakcji, poprzez znakowanie izotopowe i obserwację tzw. efektu izotopowego.
20 3 20