Przekształcicie mi wzory ?
tzn. wyznaczcie niewiadomą
a) 6x-12=3x+3a wyznaczyc niewiadomą x
b) 5y-(-8c+y)=12ab -||- y
c) -13z+2(5z-2a)=-20a+5z+40 -||- z
zad2 trzeba wyzaczyc niewiadomą y
a] 2y-ab=c
b] b= -ay=dv
c] ay-c =4ay- d
d] 3by-z-a=2by

1

Odpowiedzi

2010-03-10T16:35:20+01:00
A) 1/2a + 6 = x
b) y = 3ab - 2c
c) z = 2a - 5


a] y=1/2 ab + 1/2c
b] y = b-dv/-a
c] y = d-c/3a
d] y = a+z/b