Uzupełnij równania reakcji i napisz je w postaci cząsteczkowej, jonowej i skróconej jonowej.

B)
............. + ............. ---------> K3PO4 + H2
.....................................................
......................................................
C)
Zn + HNO3 -------> ............. + .............
...................................................
..................................................
D)
............. + ............. ----------> Al2S3 + H2
.........................................................
........................................................

1

Odpowiedzi

2009-10-23T16:30:16+02:00
B)
6K + 2H3PO4 ---------> 2K3PO4 + 3H2
6K⁰ + 6H⁺+ 2PO4³⁻---->6K⁺+ 2PO4³⁻ + 3H2⁰
6K⁰ + 6H⁺---> 6K⁺+ 3H2⁰
C)
Zn + 2HNO3 ------->Zn(NO3)2 + H2
Zn⁰ + 2H⁺ + 2NO3⁻ ----> Zn²⁺ + 2NO3⁻ + H2⁰
Zn⁰ + 2H⁺ ----> Zn²⁺ + H2⁰
D)
2Al +3H2S ----------> Al2S3 + 3H2
2Al⁰ + 6H⁺ + S²⁻ -----> Al2S3⁰ + 3H2⁰
reakcii skróconej nie bedzie bo w roztworzen nie bedzie zadnych jonów bo siarczek glinu tworzy ostad (jest nie rozpuszczalny w H2O)