Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T22:42:42+01:00
Rozciągłość południkowa:
37°21'N - Przylądek Biały
34°51'S - Przylądek Igielny

37°21' + 34°51' = 72°12'
72*111,1km+1/5*111,1km=7999,2km+22,22km=8021,42km

Rozciągłość równoleżnikowa:
17°33'W - Przylądek Almadi
51°23'E - Przylądek Hafun

17°33' + 51°23' = 68°56'
68*111,1km+14/15*111,1km=7554,8km+103,69km=7658,49km

68*4min+14/15*4min=272min+3,7min≈275,7min
275,7min≈4h35min
3 4 3