Odpowiedzi

2010-03-10T16:36:31+01:00
S = 40 m
t = 10 min= 10*60 = 600 s
V = 750 m^3
d = 1000 kg/m^3 ; gęstość wody
P = ?
1. obl. masę wody z wzoru na gęstość
d = m/V
m = d*V
m = 1000 kg/m^3*750 m^3 = 750 000 kg
2. obl. ciężar wody :
F = m*g
F = 750 000 kg *10 m/s^2 = 7500000 N
3. obl. moc
P = W/t
W = F*s
P = F*s/t
P = 7500000 N *40 m/600 s
P = 500000 W = 500 kW = 0,5 MW

24 4 24