Stwierdzenie które najlepiej opisuje atom to:
A.część materii pozbawiona ładunku elektrycznego.
B.cząsteczka elementarna o masie 1u.
C.najmniejsza część pierwiastka chemicznego zachowująca jego właściwości.
D.najmniejsza część związku chemicznego zachowująca jego właściwości.

1

Odpowiedzi