Odpowiedzi

2010-03-10T16:45:01+01:00

1. Uroczystości państwowe muszą mieć bardziej znaczący charakter

2. Sprzeciwiamy się ograniczaniu swobody wypowiedzi i wyrażaniu ekspresji artystycznej, szczególnie w mediach publicznych. Media te będą faktycznie neutralne i będą prezentowały różne światopoglądy, na równych prawach.

3. Zalegalizujemy formę związków partnerskich, w tym homoseksualnych. Legalizacja tych związków wynika z praw człowieka i konieczności równego traktowania wszystkich ludzi. Obecny stan, w którym homoseksualiści nie mają żadnych wspólnych praw majątkowych, jak również – w sytuacjach wyjątkowych - nie mogą decydować o losie swoich życiowych partnerów to jawna dyskryminacja tej grupy społecznej.

4. Wprowadzimy zarządzanie cmentarzami czyli listą osób które odeszły z WŚ ,a konta znikły.

5. Utworzymy w końcu zorganizowaną Armię