Aby przeliczyć stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita trzeba pomnożyć je przez9 otrzymamy stopnie Celsjusza
1.opisz za pomocą wzoru obie zamiany.
2.narysuj wykres zmiany temperatury mierzonej w stopniach Celsjusza na stopnie Fahrenheita.
odpowiedz na następujące pytania:
a)czy obie zależności opisują funkcje liniowe?
b)w jakiej temperaturze Fahrenheita wrze woda?
c)w jakiej temperaturze Fahrenheita ZAMARZA woda?
d)czy powiedziałbyś ,że jest ciepło w mieszkaniu,jeśli temperatura wynosi 50 stopni Fahrenheita?jaka to temperatura mierzona stopniami Celsjusza?
e)36,6stopni Celsjusza-ile to stopni Fahrenheita?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-11T12:28:20+01:00
Tf = temperatura w *F
Tc= temperatura w *C

wzór na przeliczenie z stopni *C na stopnie *F

5/9 i 9/5 ====> to ułamki.

Tf=(9/5 * Tc) +32

Tc=(5/9 *Tf-32)

a)czy obie zależności opisują funkcje liniowe?
tak.
b)w jakiej temperaturze
Fahrenheita wrze woda?

w 100*C wrze woda.
Tf=(9/5*100*C ) +32=180+32=212 *F

c)w jakiej temperaturze Fahrenheita ZAMARZA woda?

w 0*C zamarza woda.
Tf=(9/5*0*C ) +32=32*F

d)czy powiedziałbyś ,że jest ciepło w mieszkaniu,jeśli temperatura wynosi 50 stopni Fahrenheita?jaka to temperatura mierzona stopniami Celsjusza?

Tf=50*F
Tc=(5/9 *50-32)≈27,78-32≈-4,22 *C

e)36,6stopni Celsjusza-ile to stopni Fahrenheita?

Tf=(9/5*36,6*C ) +32 = 65,88+32=97,88*F
5 4 5