Odpowiedzi

2010-04-04T11:59:23+02:00
1.Fotosynteza jest procesem złożonym i skomplikowanym. Wiele jednak podręczników opisuje to zjawisko zbyt enigmatycznie mimo tego iż cykl przemian jest prostszy niż w przypadku oddychania komórkowego. W niniejszym artykule proces fotosyntezy opisany jest ogólnie i mam nadzieję zrozumiale dla każdego, jednak nie został pozbawiony kluczowych choć szczegółowych faktów.

Fotosynteza jest procesem anabolicznym, czyli z prostych substancji pobranych z otoczenia pod wpływem energii syntetyzowane są złożone substancje organiczne (głównie cukry). Energią niezbędną do zainicjowania procesu jest asymilowane światło słoneczne, natomiast podstawowym produktem jest glukoza, która później przetwarzana jest na dalsze produkty.

Substratami procesu są woda i dwutlenek węgla (między innymi produkowany w procesie spalania komórkowego i wydychany do atmosfery), a produktem ubocznym jest tlen cząsteczkowy, który z kolei jest niezbędny do życia między innymi wszystkich zwierząt. Sumarycznie proces fotosyntezy przedstawia się następująco:Reakcję fotosyntezy przeprowadzają rośliny zielone – zielone, ponieważ zawierają zielony barwnik pochłaniający wszystkie długości fal białego światła słonecznego z wyjątkiem tej częstotliwości, która odpowiada falom o zielonym widmie. Barwnik ten to światłoczuły chlorofil, który strukturą chemiczną przypomina kwiat cięty. Korona tego chemicznego kwiatu z centralnie umieszczonym atomem magnezu pochłania fotony światła słonecznego i poprzez długą węglową łodygę przekazuje energię w postaci elektronów (przetwarzana tu jest energia świetlna (fotony) na energię elektryczną (elektrony)).
1 1 1
2010-04-04T12:09:33+02:00
2.
-blaszka liściowa jest spłaszczona dzięki czemu ma duża powierzchnie,
-aparaty szparkowe dostarczają CO2 i usuwają tlen
-skórka liścia przezroczysta i nie hamuje dostepu światła do mezofilu
1 5 1
2010-04-04T12:27:42+02:00
1. jest procesem anabolicznym czyli syntezy poniewaz z prostych zwiazków czyli CO2 i wody wytwarzane sa zwiazki złożone czyli cukry.

2. Liść wykształcił płaską powierzchnię dzięki której może pobierać dużo światła, wykształcił tez aparaty szparkowe.
1 5 1