ZADANIE1
rozwiąz rownanie
a) 2(x-1/2)-c+3=3
b) 0=3-(2x+1)
c) 0=(x-1)-(3x-5)
d) (-1/2x+1)+3x/2=3
e)3(1-x)-(1-2x)=9
f) 0,5(2-4x)=3-x
ZADANIE2
ROZWIĄŻ RÓWNAINIE
a) 12y-(y+5)=10y-1
b) 2(u-5)+15=3(u-4)+10
c) -3(y/3+1)-2=4(1-y)
d) 2(3a-2)-6=4,5(2a-1)+1/2
ZADANIE3
ile rozwiazan ma równanie
a) 2+x=1/2(4+2x)
b) 1-x=2*(1/2-1/2x)
c) x-x-x=x-x
d) 3x-1=2(x+2)-5+x

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:01:37+01:00
Rozwiąz rownanie
a) 2(x-1/2)-x+3=3
2x-2,5-x+3=3
x=3-3+2,5
x=2,5

b) 0=3-(2x+1)
0=3-2x-1
2x=2/:2
x=1

c) 0=(x-1)-(3x-5)
0=x-1-3x+5
-x+3x=-1+5
2x=4/:2
x=2

d) (-1/2x+1)+3x/2=3/*2
1x+2+3x=6
4x=6-2
4x=4/:4
x=1

e)3(1-x)-(1-2x)=9
3-3x-1+2x=9
-3x+2x=9-3+1
-x=7/:(-1)
x=-7

f) 0,5(2-4x)=3-x
1-2x=3-x
-2x+x=3-1
-x=2/:(-1)
x=-2

ZADANIE2
ROZWIĄŻ RÓWNAINIE
a) 12y-(y+5)=10y-1
12y-y-5=10y-1
11y-10y=-1+5
y=-4

b) 2(u-5)+15=3(u-4)+10
2u-10+15=3u-12+10
2u-3u=-2+10-15
-u=-7/:(-1)
u=7

c) -3(y/3+1)-2=4(1-y)
-3 y/3-3-2=4-4y/*3
-9y-9-6=12-12y
-9y-15=12-12y
-9y+12y=-12+15
3y=3/:3
y=1


d) 2(3a-2)-6=4,5(2a-1)+1/2
6a-4-6=9a-4,5+0,5
6a-9a=-4+4+6
-3a=6/:(-3)
a=-2