Odpowiedzi

2010-03-10T16:50:05+01:00
Złamał potęgę Longobardów i objął w tym królestwie tron,
walki z Arabami prowadzone w Hiszpanii umożliwiły opanowanie części Półw. Iberyjskiego,
rozbił groźne państwo Awarów, koczowników co mu przyniosło ogromne łupy,
opanował Akwitanie,
złamał opór Bawarii w 788r. - Bawaria została poddana władzy możnych frankijskich,
podbił Saksonie w 772-804r.
został cesarzem rzymskim w 24 XII 800r.
-UJEDNOLICIŁ PISMO ZBUDOWAŁ WIELE PAŁACÓW I KOŚCIOŁÓW
2 4 2
2010-03-10T17:00:41+01:00
Administracaja-opierała sie na okregach zwanych hrabstwami,na pograniczach u-tworzył monarchie
Kultura i nauka-nakazał założyc wiele szkoł do nauki dzieci
Gospodarka-wprowadził dziesięcine czyli nakaz oddawania dziestątej plonów na koscioł,kazał on ujednoliczyc miary i wagi
Polityka-wprowadził monety,wzmacniał zewntetznie swoje panstwo,pokonał Longobardów,kanclerz
3 4 3
2010-03-10T17:14:28+01:00
773 r. na prośbę papieża Hadriana , atakowanego od północy przez Longobardów,Karol wkroczył do Włoch i po rocznym oblężeniu zdobył Pawię, pojmał króla Dezyderiusza i koronował się na króla Longobardów.
Lata 779-804 to okres walk z Sasami, przyłączenie ich ziem do królestwa i akcja chrystianizacyjna.
788 -Karol Wielki podbił Bawarów.
795-wojna z Arabami w Hiszpanii.
Karol sprawował rządy osobiście, traktował ziemie jako swoją osobistą własność. Władcę otaczał liczny dwór. Ziemie państwa Karola Wielkiego były podzielone na księstwa i hrabstwa. Obszary nadgraniczne zostały zorganizowane w system marchii. Upowszechnił się system komendacyjny - polecanie się chłopów w opiekę możnym duchownym i świeckim, którzy otrzymywali coraz liczniejsze immunitety - przywileje. Czasy Karola wielkiego to początki kształtowania się systemu feudalnego i lennego.
Karol Wielki kładł nacisk na rozwój kultury i oświaty obejmującego wszystkie ośrodki dworskie i kościelne państwa karolińskiego. Zarządził więc we wszystkich diecezjach imperium powołanie elementarnych szkół parafialnych i wyższych, związanych z opactwami i katedrami. Znacznie powiększono biblioteki klasztorne, a w skryptoriach przepisywano księgi nowym pismem.
Szkoła Pałacowa w Akwizgranie urosła do rangi ważnego ośrodka naukowego na zachodzie Europy.
Mecenat Karola Wielkiego obejmował również uzdolnionych architektów, wznoszących wspaniałe budowle świeckie i kościelne w stylu bizantyjsko-raweńskim.
1 5 1