Pliss są to krótkie zadania rozwiążcie daje naj ;D
1.Podaj nazwę graniastosłupa prostego, którego podstawą jest:
-trójkąt równoramienny
-trójkąt równoboczny
-deltoid
-kwadrat
2.Ile ścian bocznych ma graniastosłup prawidłowy siedmiąkątny?
3.Jakimi wielokątami są ściany boczne graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?
4.Ile krawędzi podstaw ma graniastosłup czworokątny?
5.Z drutu o długości 102cm zbudowano szkielet sześcianu.Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.
6.Ile krawędzi wychodzi z każdego wierzchołka graniastosłupa o podstawie:
-rombu
-trapezu
-trójkąta?
Daje za te wszystkie zadania naj ;D

1

Odpowiedzi

2010-03-10T17:28:30+01:00
1.Podaj nazwę graniastosłupa prostego, którego podstawą jest:
-trójkąt równoramienny - graniastosłup trójkątny równoramienny
-trójkąt równoboczny - graniastosłup trójkątny równoboczny
-deltoid - graniastosłup prosty o podstawie deltoidu
-kwadrat - prostopadłościan
2.Ile ścian bocznych ma graniastosłup prawidłowy siedmiokątny?
ma 7 ścian
3.Jakimi wielokątami są ściany boczne graniastosłupa prawidłowego trójkątnego?
prostokątami
4.Ile krawędzi podstaw ma graniastosłup czworokątny?
8 (po cztery przy każdej podstawie)
5.Z drutu o długości 102cm zbudowano szkielet sześcianu.Oblicz długość krawędzi tego sześcianu.
102 :12 = 8,5 (figura ma 12 krawędzi 8 przy podstawach i cztery boczne)
6.Ile krawędzi wychodzi z każdego wierzchołka graniastosłupa o podstawie:
-rombu
-trapezu
-trójkąta?
3 (jest to bez różnicy jaka figura jest w podstawie i tak są trzy dwie krawędzie podstawy i jedna boczna)
2 5 2