Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:09:40+01:00
Ludność 48 422 tys. mieszkańców ,Średnia gęstość zaludnienia: 490 osób/km2.
Religia: protestanci (49%), bezwyznaniowi (24%), buddyści (18%). Średnia długość życia: mężczyźni 72 lata, kobiety 78 lat.
Warunki naturalne:
Korea jest krajem górzystym, wschodnią część zajmują Góry Wschodniokoreańskie, najwyższy szczyt Halla (1950 m n.p.m.) na wyspie Dzedzu. Klimat podzwrotnikowym monsunowy. W porze letniej dość częste tajfuny. Prawie 75% powierzchni kraju zajmują lasy mieszane.
Ustrój polityczny:
Obowiązuje konstytucja z 1987. Republika prezydencka (od 1948). Głowa państwa wyłaniana w wyborach powszechnych na 5-letnią kadencję. Posiada uprawnienie mianowania premiera (na wniosek parlamentu), który stoi na czele ciała wykonawczego – Rady Państwa. Władzę ustawodawczą sprawuje Zgromadzenie Narodowe liczące 299 osób, wybieranych na 4-letnią kadencję.

Handel zagraniczny:
Korea eksportuje nowoczesne technologie (bezprzewodowa komunikacja, półprzewodniki), produkty motoryzacyjne, statki, stal, tekstylia i produkty petrochemiczne; importuje głównie maszyny, paliwa mineralne, wyroby gotowe. Głównymi partnerami handlowymi są Stany Zjednoczone, Japonia i Chiny


Mam nadzieję że o to ci chodzi.
2 5 2