Rozłóż zdanie pojedyncze :
Teraz pokrywamy najpilniejsze długi wujostwa .
I nazwij wszystkie słowa , nazwij każde słowo najtepującymi rzeczami: część zdania, czas ,rodzaj , osobę i przypadek .Jeżeli sie nie da to postaw kreske.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:08:24+01:00
Teraz pokrywamy najpilniejsze długi wujostwa .
Teraz- okolicznik, reszta nieodmienna
Pokrywamy- orzeczenie, liczba mnoga, czas teraźniejszy, rodzaj nieokreślony, osoba pierwsza, przypadek się nie odmienia
Najpilniejsze- Dopełnienie, biernik, osoby się nie da, rodzaj niemęskoosobowy, a reszta się nie da
długi- dopełnienie, liczba mnoga, czasu się nie da, rodzaj męski, osoby się nie da, przypadek :biernik
wujostwa- dopełnienie, dopełniacz, l. pojedyncza, czasu się nie da, rodzaj niemęskoosobowy, osoby się nie da, a reszta się nie da
:)