Odpowiedzi

2010-03-10T17:02:27+01:00
R1=10Ω
R2=5Ω
R3=10Ω
U1=10V
I2=?
I3=?
------------------------------------------------------------
obliczam prąd płynący przez R1
I1=U1/R1=10V/10Ω=1A
obliczam opór zastępczy oporników R2 i R3
Rz=R2*R3/(R2+R3)=5*10/(5+10)=50/15=3,33Ω
obliczam napięcie na równolegle połączonych opornikach R2 i R3
U2=I1*Rz=1A*3,33Ω=3,33V
obliczam prądy
I2=U2/R2=3,33V/5Ω=0,67A
I3=U2/R3=3,33V/10Ω=0,33A