Woda królewska jest mieszaniną stężonych kwasów solnego i azotowego, najczęściej w stosunku 3 mole HCL na 1 HNO₃. Oblicz, w jakim stosunku: a) masowym, b) objętościowym należy zmieszać 36,5% kwas solny (d=1,18 g/cm³) z 63% kwasem azotowym (d=1,39 g/cm³), aby otrzymać wodę królewską o podanym wyżej składzie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-12T19:24:56+01:00
36,5%= 36,5g/100g roztworu
1 mol HCl= 36,5g
1 mol HCl= 100g 36,5% roztworu
3 mole HCl= 300g 36,5% roztworu

63%= 63g/100g roztworu
1 mol HCl= 63g
1 mol 63% HNO₃= 100g 63% roztworu

stosunek 3:1

Odpowiedź A: w stosunku masowym 3:1 roztworu HCl do HNO₃.

300g : 1,18g/cm³= 254,24cm³
100g : 1,39g/cm³= 71,94cm³

Odpowiedź B: w stosunku objętościowym 254,24cm³ HCl do 71,94cm³ HNO₃, ok, 3,5: 1.
17 3 17