Odpowiedzi

2009-10-23T15:29:27+02:00
-osiadły tryb życia
-rolnictwo kopieniacze i irygacyjne
-chów zwierząt
-wytwarzanie tzw. produktów wtórnych chowu
-handel i usługi
-profesjonalizacja życia społecznego
-wynalezienie garncarstwa i tkactwa
-eksplozja demograficzna
-stworzenie społecznej hierarchii, powstanie klas
-eksploatacja zasobów naturalnych na niespotykaną wcześniej skalę
-zasiedlanie nowych terenów
-regulatory przyrostu naturalnego: konflikty zbrojne, klęski głodu i epidemie
6 4 6
2009-10-23T15:58:30+02:00
- stałe miejsce pobytu człowieka
- hodowla zwierząt
- uprawa roli
- koło garncarskie
- ceramika(wyroby z gliny)
- cegła
- człowiek później zaczął się posługiwać metalami(miedź, brąz)
PoZdrAwiAm :*
2 5 2