Zadanie 1.
oblicz objętość graniastosłupa, którego podstawa jest trójkątem prostokątnym o przyprostokątnych 5 cm i 4 cm, a wysokość graniastosłupa jest równa 9,5 cm.

zadanie 2.
objętość graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta prostokątnego jest równa 200 dm3. oblicz wysokość graniastosłupa, jeżeli prostopadłe krawędzie podstawy są równe 4 dm i 10 dm

zadanie 3.
objętość objętość graniastosłupa o podstawie rombu w którym jedna przekątna jest równa 8cm, druga stanowi 75% pierwszej, a wysokość graniastosłupa jest o 2 cm dłuższa od danej przekątnej rombu.

zadanie 4.
Akwarium ma kształt prostopadłościanu. Wysokość akwarium jest równa krótszej krawędzi podstawy. Ile litrów wody mieści się w akwarium, jeżeli dłuższa krawędź podstawy jest równa 60 cm i jest 2,5 razy dłuższa od krótszej krawędzi. Oblicz pole powierzchni akwarium.

zadanie 5.
jak nazywa się graniastosłup którego suma krawędzi i ścian wynosi 50?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-10T17:15:55+01:00
P=5*4:2=10
H=9,5
V=p*h
V=10*9,5
V=95

V=200dm³
P=4*10/2
P=20²
H= V:P
H=200:20
H=10

P=x*y:2
X=8cm
Y=8*75%
Y=6cm
P=8*6:2
P=24cm²
H=6cm+2cm
H=8cm

V=P*h
V=24*8
V=192³

A=60 cm
B=60cm: 2,5
B=24
H=b
H=24
Pc=2*a*b+2*a*h+2*b*h

Pc=2*60*24+2*60*24+2*24*24
Pc=2880cm²+ 2880cm² +1152cm²
Pc=6912cm²

dwudziestościan
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dwudziesto%C5%9Bcian_foremny

*-mnożenie

10 4 10